Trang chủ  Công bố thông tin  Tin tức sự kiện  Thông tin thủy văn – nguồn nước
Thông tin mực nước các hồ chứa và sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 17/10/2016
Cập nhật:17/10/2016 11:03:47 SA
Tình hình mực nước các hồ chứa và sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông tin mực nước các hồ chứa và sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 17/10/2016 ()
 Bản in]

Thư viện ảnh

Tổng cộng0    

Đơn vị dùng nước