Trang chủ  Công bố thông tin  Tin tức sự kiện  Thông tin thủy văn – nguồn nước
Mực nước các hồ chứa và sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 18/10/2016
Cập nhật:23/10/2016 8:16:31 SA
Mực nước các hồ chứa và sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 18/10/2016

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Mực nước các hồ chứa và sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 18/10/2016 ()
 Bản in]

Thư viện ảnh

Tổng cộng0    

Đơn vị dùng nước