Trang chủ  Công bố thông tin  Tin tức sự kiện  Thông tin thủy văn – nguồn nước
Thông tin mực nước các hồ chứa và sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 28/11/2016
Cập nhật:28/11/2016 8:14:27 SA
Thông tin mực nước các hồ chứa và sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 28/11/2016

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông tin mực nước các hồ chứa và sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 28/11/2016 ()
 Bản in]

Thư viện ảnh

Tổng cộng0    

Đơn vị dùng nước