Trang chủ  Công bố thông tin  Tin tức sự kiện  Thông tin phòng chống lụt bão
Luxembourg tài trợ 2 triệu Euro cho dự án thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu Thừa Thiên Huế
Cập nhật:27/03/2018 4:36:48 CH
Ngày 26/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư “Thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế” do Quỹ Năng lượng và Khí hậu Luxembourg – Bộ Phát triển bền vững và Hạ tầng Luxembourg tài trợ.
Dự án nhằm thực hiện các công trình hạ tầng chống chịu và thích ứng biến đổi khí hậu
Dự án nhằm thực hiện các công trình hạ tầng chống chịu và thích ứng biến đổi khí hậu
Dự án được thực hiện tại 29 xã của các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và năng lực ứng phó; mở rộng giáo dục môi trường ở các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ thiết lập một hệ thống giám sát phù hợp và sẵn sàng tiếp cận trực tiếp nguồn tài chính hỗ trợ lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Dự án còn thực hiện các công trình hạ tầng chống chịu và thích ứng biến đổi khí hậu ở khu vực dự án; tăng cường các phương pháp quản lý, sử dụng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên có sự tham gia cộng đồng và các cơ quan, địa phương liên quan; hỗ trợ phát triển thị trường cho các sản phẩm canh tác hữu cơ, một ngành phát triển mới và bền vững cho khu vực.

Mục tiêu của dự án góp phần thực hiện các mục tiêu của tỉnh và trung ương về tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của hệ thống tự nhiên và con người theo tinh thần của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Biến đổi Khí hậu và Tăng trưởng xanh 2016 của Chính phủ và Kế hoạch Hành động Biến đổi Khí hậu của Thừa Thiên Huế đến năm 2020.  Đặc biệt là tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với các rủi ro và thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu ở các xã đầm phá ven biển.

Tổng ngân sách dự án khoảng 2,3 triệu Euro (gần 55,5 tỷ đồng); trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại 2 triệu Euro, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 300.000 Euro.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]

Thư viện ảnh

Tổng cộng0    

Đơn vị dùng nước