Trang chủ  Công bố thông tin  Tin tức sự kiện  Thông tin hoạt động đoàn thể:
Hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2020"
Cập nhật:15/06/2020 9:43:44 SA
Ra quân Vớt, đẩy bèo hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2020"
Ra quân Vớt, đẩy bèo hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2020"

Thực hiện Công văn số 4889/UBND-GT ngày 10/6/2020 về việc tổ chức ra quân trục vớt, xử lý bèo lục bình tại các khu vực, tuyến sông hói trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ban Giám đốc Công ty TNHH NN MTV QLKT CT thủy lợi Thừa Thiên Huế đã triển khai, huy động lực lượng cán bộ, công nhân viên ra quân trong 2 ngày 13 và 14/6/2020 với gần 100 công để triển khai vớt, đẩy hơn 12.000m² bèo tại các trục sông, hói, trạm bơm do Công ty quản lý như Hói Bến Trâu, Đập Cửa Lác 1.600m² (huyện Quảng Điền); Các hói trạm bơm tiêu của Thị xã Hương Trà 2.100m², Cống Quan (huyện Phú Lộc) 2.000m²; xã Phú Thanh, xã Phú Gia (huyện Phú Vang) 6.100m² ... đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thông thoáng dòng chảy đảm bảo cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu trên địa bàn toàn tỉnh.

(Một số hình ảnh tại buổi ra quân vớt, đẩy bèo

hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2020" của công ty)

 Bản in]

Thư viện ảnh

Tổng cộng0    

Đơn vị dùng nước