Trang chủ  Giới thiệu  Danh bạ
Danh bạ điện thoại

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác Công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Khu quy hoạch Hương Sơ, phường an Hòa, thành phố Huế
Số điện thoại: 0234.3599025, 0234.3599027; Fax: 0234.3599027
Ban, Phòng, Trạm Cơ quan
Di động
Ban giám đốc
Chủ tịch: Đỗ Văn Đính 0234.3599025 0913427125
Giám đốc: Dương Đức Hoài Khánh 0234.3599024 0823221280
Phó giám đốc kiêm TP Kế hoạch: Hồ Đắc Mạnh 0234.3599030 0982621317
Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật: Ngô Trợ 0234.3599028 0914114844
KIỂM SOÁT VIÊN      
 Nguyễn Hữu Lân      
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trưởng phòng: Đỗ Văn Hoài 0234.3599027 0945249824
Phòng Tài vụ
Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng: Lê Nguyễn Ngọc Long 0234.3599026 0935748667
PHÒNG KỸ  THUẬT - QUẢN LÝ NƯỚC      
Trưởng phòng: Văn Đức Thú 0234.3599032    0914418113 
Phòng Kế hoạch
Trưởng phòng: Hồ Đắc Mạnh 0234.3599031 0982621317
Phòng Cơ điện
Trưởng phòng: Ngô Đức Tuấn 0234.3599033 0906405219
Trạm VINH PHÚ - HOÀ MỸ
Trạm trưởng: Nguyễn Đình Tuyền 0234.36551297 0979055877
Trạm Tây Hưng
Trạm trưởng: Trương Minh Hoàn 0988434923
Trạm Hương Thành Vinh - thọ sơn
Trạm trưởng: Hà Văn Thại 0857859245
TRẠM PHÚ CAM - THẢO LONG
Trạm trưởng: Huỳnh Văn Nhân 0352658586
Cống Phú Cam 0234.3823762
Đập Thảo Long 0234.6275661
Trạm SƯ LỖ - CẦU LONG
Trạm trưởng: Dương Quốc Hưng 0931999734
Trạm Hương Phú
Trạm trưởng: Phạm Phú Cường 0234.3861288 0905477682
Hồ Phú Bài 0234.3853707
Hồ Châu Sơn 0234.3851759
Trạm Phú Lộc
Trạm trưởng: Ngô Tiến Dũng 0905511002
Trạm Nam Đông
Phó Trạm trưởng: Trần Thanh Lâm 0234.36292311 0988810050
Trạm A Lưới 
Trạm trưởng: Hồ Thanh Huy
0234.6279855 0944598326
TRẠM CỬA LÁC - MỸ XUYÊN
 Trạm trưởng: Văn Trí 0234.6551298    0974351054 
KIỂM SOÁT VIÊN
PHÒNG KỸ THUẬT - QUẢN LÝ NƯỚC
 Bản in]
     

Thư viện ảnh

Tổng cộng0    

Đơn vị dùng nước