Trang chủ  Công bố thông tin
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022
Cập nhật:07/04/2022 7:34:24 CH
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, Kế hoạch tài chính năm 2022; phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2021 và Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2022; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Thừa Thiên Huế
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 ()
 Bản in]

Thư viện ảnh

Tổng cộng0    

Đơn vị dùng nước